Connected fietsen en opsporing

Verzekeraars hebben een toenemende schadelast en zijn actief in het zoeken naar oplossingen om de schadelast te vermindering. Met name de ontwikkeling van de techniek in combinatie met een App op de mobiele telefoon van de eigenaar van de fietsen geven o.a. een locatie van de fiets aan en dit kan inhouden dat men als eigenaar van een fiets “eigen rechter gaat spelen” bij een mogelijke vermissing/diefstal van de fiets.

Eigenaren zullen wellicht “van mening” kunnen zijn dat als hun fiets is gestolen en zichtbaar is waar de fiets op dat moment is dat men van de politie verwacht dat men direct overgaat tot opsporing. In de praktijk zou dit een te grote belasting zijn voor de politie en kan dit wellicht leiden tot “ergernis” bij de eigenaar waardoor deze “zelf maar zijn/haar fiets gaat opsporen”. Deze situatie is niet wenselijk voor zowel eigenaren van fietsen als voor de fabrikanten en leveranciers van het Track & Trace systemen.

Fiets en activatie zender

De nieuwe eigenaar van een fiets kan kiezen voor een fiets uitgerust met een zender en bijbehorende App vanaf fabriek of een fiets na aankoop laten uitrusten met de zender en bijbehorende App.

Activatie opsporing in combinatie met een verzekering

Bij aanschaf van de fiets met de zender ontvangt de eigenaar via zijn mailadres een link om de App en zijn/haar fietsverzekering te activeren. Na activatie en koppeling aan zijn/haar fietsverzekering ontvangt de eigenaar de App om te installeren op zijn/haar telefoon en computer.

De combinatie met een fietsverzekering is essentieel om meerdere doelen te bereiken namelijk;

  • Fiets te koppelen aan de eigenaar (positieve registratie);
  • Fiets duidelijk als eigendom in combinatie met de zender, verzekering (polisnr.) vast te stellen en te voorkomen dat er niet voldoende bewezen kan worden dat de fiets daadwerkelijk behoord bij de eigenaar;
  • Fietsgegevens en zender als “uniek” te kunnen aanwijzen;
  • Eventuele aangiften online en direct te kunnen uitvoeren;
  • De opsporingsinstantie (BOA’s) te kunnen voorzien van de juiste gegevens en kenmerken.

Weergave bij vermissing en melding eigenaar

De eigenaar meldt via zijn/haar mobiele telefoon de “vermissing” van zijn/haar fiets. Door het activeren van de “vermissing” zal de eigenaar zijn/haar fiets niet meer zichtbaar (locatiekaart)
hebben in zijn/haar scherm.

Start activatie en opsporing

Na de activatie door de eigenaar komt de melding op zendernummer en fietskenmerken binnen bij de Control room die vervolgens de activatie inzet van de zender om de juiste locatie van de
fiets te bepalen. De medewerker van de Control room bepaald de locatie aan de hand van de zendergegevens en activeert de koppeling met de fietskenmerken en geeft de melding real time
door aan de BOA’s in het gebied. De BOA’s (team van twee mensen) ontvangen de gegevens op hun scherm en kunnen nu actief de opsporing starten.

Activatie Opsporing door partijen

Bedrijven, instellingen, gemeenten, overheden, verhuurbedrijven etc. kunnen de opsporing opnemen in hun pakket en een directe aansluiting op de control room afsluiten. Hierdoor ontstaan
mogelijkheden om de opsporing met of zonder verzekeringspakket te kunnen afsluiten.

Werkgelegenheid en maatschappelijke betrokkenheid

Belangrijk onderdeel en 1 van de pijlers van de aanpak door FRIS is de inzet van (Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) die naast de basisopleiding BOA specifiek worden opgeleid tot een BOA die “aansluit” bij vraagstukken van mobiliteit in het algemeen. Onderdeel van de opleiding is kennis van de diverse fietsconvenanten die Gemeenten gebruiken, kennis van procedure binnen o.a.; fietsstallingen, weesfietsenbeleid, AFAC, etc.

Om de werving en selectie voor de BOA’s succesvol te kunnen uitvoeren is het belangrijk om de BOA’s die moeten worden aangesteld uit de samenleving te selecteren, op te leiden en aan het werk te zetten. Samenwerking met Gemeenten en UWV is hierin een belangrijke strategie.

Meer weten?

Neem contact op