Gemeenten & AFAC-diensten

AFAC Light-diensten

Fris Nederland verzorgt voor gemeenten het ophalen, transporteren en verwerken van tweewielers. Alle tweewielers die conform wettelijke bepalingen en/of de AFAC Light-methode moeten worden verwerkt, worden door Fris Nederland opgehaald, verwerkt en opgeslagen.

Fietsen

Door fietswrakken en weesfietsen geregeld uit stallingen te verwijderen, kan een gemeente de keten van niet-geregistreerde fietsen doorbreken. Deze fietsen nemen vaak veel van de toch al beperkte stallingplaatsen in. Bovendien geven fietswrakken de omgeving een verloederde aanblik. Dat leidt tot een groter risico op fietsdiefstal. Naast de verwijderde fietsen uit overvolle fietsenstallingen, zijn er ook nog de vele fietsen die bij politieacties in beslag worden genomen. Bijvoorbeeld bij malafide handelaren of bij controles op straat. Deze fietsen nemen veel plaats in bij de politiebureaus. Bovendien ontbreekt het de politie vaak aan capaciteit en kennis om de fietsen op de juiste manier te verwerken.

Tijdelijke opslag centraal depot Fris Nederland

Na de overeengekomen tijdsduur worden de tweewielers overgedragen aan Fris Nederland. Fris Nederland zorgt ervoor dat deze volgens de juiste methode worden verwerkt en draagt zorg voor de logistiek, transport, verwerking en verkoop.

Proces

Gevonden tweewielers worden eerst geïdentificeerd. Daarna wordt hun status (gestolen of niet) geverifieerd en ten slotte worden ze verwerkt.

Pakketmogelijkheid verwerking en opslag

Pakket A

De gemeente beschikt over een eigen ‘tijdelijke’ opslag en bewaart de tweewielers gedurende een overeen te komen de tijd zoals opgenomen in haar APV. Na deze bewaartermijne geeft de gemeente Fris Nederland de opdracht om de tweewielers op te halen en te verwerken. De tweewielers kunnen na de bewaartermijn van de gemeente niet meer teruggevraagd worden door de eigenaar.

Pakket B

De gemeente beschikt niet over een eigen tijdelijke opslag en wenst de tweewielers die geruimd c.q. verwijderd zijn in bewaring te geven aan Fris Nederland gedurende de in de APV van de gemeente opgenomen bewaartermijn.

MEER WETEN?