Gemeenten Fris-Boa’s

Publiek-private samenwerking met gemeenten

Fris Nederland heeft met Nederlandse gemeenten een unieke publiek-private samenwerking. De verschuivingen in de opsporingscapaciteit, het instellen van een Nationale Politie en de verplaatsing van handhaving en toezichtstaken naar gemeenten geven aanleiding om een vraagstuk te beantwoorden dat enerzijds meer handhavingscapaciteit oplevert en anderzijds waarborgt dat de overheid een controlerende taak kan uitvoeren.

De inzet van speciaal opgeleide Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) in Domein 1 (openbare ruimte) biedt een mogelijkheid om capaciteit vrij te maken voor de aanpak van niet alleen fietsendiefstal, maar ook van diefstal van alle andere vervoersmiddelen en handhaving op mobiliteit in het algemeen. Deze Boa’s van Fris worden ingezet waar opsporing door de politie niet gewenst is vanwege prioritering, of niet mogelijk vanwege onvoldoende deskundigheid of capaciteit bij de politie.

Doel

Het doel van de opsporingsdienst van Fris Nederland B.V. is om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van fietsdiefstal als hoogste prioriteit.

Missie

 • Aanpak diefstal
 • Vermindering van schadelast verzekeraars en economische schadelast
 • Efficiënte inzet van opsporingsdiensten
 • Digitale verwerking van aangiften
 • ICT-verbindingen vanuit een datahub naar geselecteerde partijen
 • Besparen van mankracht/uren Politie door inzet van Boa’s
 • Koppeling (data) maken met o.a. Stop Heling
 • Creëren van nieuwe werkgelegenheid (Boa’s)
 • Handhaving op mobiliteit in het algemeen vergroten

Aanpak

 • Waardevolle spullen (laten) voorzien van speciale trackers ;
 • Technologie-platformen, die deze trackers zichtbaar maken, koppelen aan het FRIS-platform;
 • Na het signaal ‘vermist’ (door eigenaar) de locatie zichtbaar maken in onze controlroom;
 • Deze data en locatiebepaling doorzetten aan speciaal opgeleide Boa’s
 • De Boa’s vervolgens de spullen laten traceren en terugbezorgen

MEER WETEN?

OF