Find Recover & Insurance Service

Het doel van Find Recover & Insurance Service door Fris Nederland B.V. is om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van diefstal van waardevolle (verzekerde) goederen. Door de combinatie van slimme technieken en de mogelijkheden van o.a. LoRa/ GPS bieden zal het proces van lokaliseren, terugvinden en terugbezorgen groeien.

“Find & Recover”
Het kunnen vinden en terugbezorgen van waardevolle spullen die voorzien zijn van een “zender”.

“Retrieve as a service”
De spullen/goederen zijn niet meer kwijt en kunnen worden “opgespoord en opgehaald”

“The best insurance”
Door goederen die voorzien zijn van een “zender” terug te halen geeft dit weer kansen voor verzekeraars, Gemeente, burgers en het bedrijfsleven om maatwerk producten en diensten aan te bieden met hogere customer value.

Werking Opsporing

De werking van de opsporing berust op het principe dat elk “voorwerp” uitgerust met een “zender/Tag” die een signaal uitzend gevolgd kan worden en zichtbaar gemaakt kan worden in een speciaal hiervoor ontwikkelde software omgeving.

Processen opsporing

Binnen de processen zijn diverse mogelijkheden die kunnen ontstaan die een aanpak vergen om de opsporing en afwikkeling op een juiste manier te laten verlopen. De afwikkeling bij het wel of niet terugvinden van waardevolle goederen is eveneens een proces die de rechtmatige eigenaar zoveel mogelijk service moet bieden en de verzekeraars voldoende mogelijkheden kan bieden om hun producten en diensten verder toe te spitsen op hun klanten.

Informatie aanvragen