S.A.F.E.

Fris Nederland neemt deel in de Raad van Advies en het Bestuur van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.). S.A.F.E. is een onafhankelijke stichting die zich inzet om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen, de aangiftebereidheid te verhogen en de economische en sociale schade terug te dringen. Volgens S.A.F.E. hebben de overheid, de industrie, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en de kennisinstellingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om fietsdiefstal te voorkomen en te bestrijden. De Stichting ziet het als haar taak om deze partijen met elkaar te verbinden, samenwerking te faciliteren en te stimuleren, vroegtijdig trends te signaleren, en thema’s te agenderen.

Door:

 • Het ontwikkelen van instrumenten gericht op preventie, signalering, opsporing en afhandeling van diefstal
 • Het stimuleren en coördineren van activiteiten van de overheid of het bedrijfsleven, gericht op preventie het thema voornoemd
 • Het verzamelen van informatie en cijfermateriaal omtrent de activiteiten, de voortgang en de effecten. En dit te delen met betrokken partijen en extern

Concreet stelt de stichting zich ten doel:

 • Iedere vijf jaar een reductie van 20% van fietsdiefstallen
 • De registratie en identificatie van fietsen verbeteren
 • Fietsen uitrusten met nieuwe technologieën zoals een track&trace-zender
 • Vereenvoudigen van de communicatie tussen verzekeraars, politie, fietseigenaren, recoverybedrijven
 • Het aangifteproces bij de politie vereenvoudigen en verbeteren
 • Lastenvermindering van administratie rondom fietsdiefstal
 • Aanleg fietsregister m.b.v. bike blockchain
 • Accurate diefstalcijfers en -analyse genereren

Partners in S.A.F.E. zijn: