control room: 085 - 06 53 116

Tracefy

De mooiste uitvindingen zijn vaak degenen die het dagelijks leven vereenvoudigen en verbeteren, ook als we ons niet bewust waren dat het beter kon. Innovaties die zo snel gemeengoed worden, dat je je al snel niet meer kunt voorstellen hoe dat daarvoor dan ook weer was.