AFAC Light diensten

AFAC Light Methode

AFAC light is geschikt en acceptabel bij kleinere aantallen fietsen. Na registratie en controle volgt een bewaartermijn door uw gemeente. Daarna wordt de fiets overgedragen aan FRIS Nederland B.V. die voor verdere verwerking zorgdraagt.

Ophaaldienst tweewielers

FRIS Nederland B.V. verzorgd voor de gemeente het ophalen, transporteren en verwerken van tweewielers. Alle tweewielers die conform wettelijke bepalingen en/of de AFAC Light methode moeten worden verwerkt worden door FRIS Nederland B.V. opgehaald, verwerkt en opgeslagen.

Fietsen

Door fietswrakken en weesfietsen geregeld uit stallingen te verwijderen, kan een gemeente de keten van niet-geregistreerde fietsen doorbreken. Deze fietsen nemen vaak veel van de toch al beperkte stallingplaatsen in. Bovendien geven fietswrakken de omgeving een verloederde aanblik. Dat leidt tot een groter risico op fietsdiefstal. Naast de verwijderde fietsen uit overvolle fietsenstallingen, zijn er ook nog de vele fietsen die bij politieacties in beslag worden genomen. Bijvoorbeeld bij malafide handelaren of bij controles op straat. Deze fietsen nemen veel plaats in bij de politiebureaus. Bovendien ontbreekt het de politie vaak aan capaciteit en kennis om de fietsen op de juiste manier te verwerken.

Tijdelijke opslag centraal depot FRIS Nederland B.V.

Na de overeengekomen tijdsduur worden de tweewielers overgedragen aan FRIS Nederland B.V., deze zorgt ervoor dat deze volgens de juiste methode worden verwerkt. FRIS Nederland B.V. draagt zorg voor de logistiek, transport, verwerking en verkoop.

Proces

Gevonden tweewielers worden eerst geïdentificeerd. Daarna wordt hun status (gestolen of niet) geverifieerd en ten slotte worden ze verwerkt.

Pakketmogelijkheid verwerking en opslag

Pakket A

Gemeente beschikt over een eigen “tijdelijke” opslag en bewaard de tweewielers gedurende een overeen te komen de tijd zoals opgenomen in haar APV. Na deze bewaartermijnen geeft de gemeente FRIS Nederland B.V. de opdracht om de tweewielers op te halen en te verwerken. De tweewielers kunnen na het bewaartermijn van de gemeente niet meer teruggevraagd worden door de eigenaar

Pakket B

De gemeente beschikt niet over een eigen “tijdelijke” opslag en wenst de tweewielers die “geruimd” c.q. verwijderd zijn in bewaring te geven aan FRIS Nederland B.V. gedurende de in de APV van de gemeente opgenomen bewaartermijnen.