Publiek-Private samenwerking met Gemeenten

Een unieke publiek-private samenwerking, die gestolen waardevolle spullen zichtbaar maakt in een dedicated control room, waarna vervolgens speciaal opgeleide BOA’s in Domein 1 (openbare ruimte) de spullen ophalen en terugbezorgen.

De verschuivingen in de opsporingscapaciteit, het instellen van een Nationale Politie en de verplaatsing van handhaving en toezichtstaken naar Gemeenten geven aanleiding om een vraagstuk te beantwoorden die enerzijds meer handhavingscapaciteit oplevert en waar de overheid een controlerende taak kan en blijft uitvoeren.

Publiek – Private samenwerking is gewenst mits voldoende afgebakend en controleerbaar. De inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren geven een mogelijkheid om capaciteit vrij te maken voor de aanpak van niet alleen fietsendiefstal maar ook van diefstal van alle andere vervoersmiddelen en handhaving op mobiliteit in het algemeen.  De boa wordt ingezet daar waar opsporing door de politie niet gewenst, vanwege prioritering, of niet mogelijk is vanwege onvoldoende deskundigheid of capaciteit bij de politie.

Doel

Het doel van de opsporingsdienst van Fris Nederland B.V. is om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van fietsdiefstal als 1e prioriteit.

De Aanpak

 • Waardevolle spullen te (laten) voorzien van speciale tags;
 • Door technologie-platformen, die deze tags zichtbaar maken, te koppelen aan het FRIS platform;
 • Na het signaal “vermist” (door eigenaar) de locatie zichtbaar te maken op de schermen van de Control room;
 • Deze data en locatiebepaling door te zetten aan speciaal opgeleide BOA’s
 • De BOA’s vervolgens de spullen te kunnen laten “traceren” en terug te bezorgen

De Missie

 • Aanpak diefstal;
 • Vermindering van schadelast verzekeraars en economische schadelast;
 • Efficiënte inzet van opsporingsdiensten;
 • Digitale verwerking van aangiften;
 • ICT-verbindingen vanuit een Data Hub naar geselecteerde partijen;
 • Besparen van mankracht/uren Politie door inzet van de BOA’s;
 • Koppeling (data) maken met o.a. Stop Heling;
 • Creëren van nieuwe werkgelegenheid (BOA’s);
 • Handhaving op mobiliteit in het algemeen vergroten.

Positie van het BOA team

De inzet van de BOA-teams dienen “onafhankelijk” te zijn van de overige aanwezige BOA’s van de Gemeente c.q. Provincie. De werkzaamheden van het BOA-team moet gericht zijn op de aanpak binnen de opbouw van fietsendiefstal naar mobiliteit algemeen. Het BOA-team wordt “toegevoegd” aan de aanwezige BOA’s van de Gemeente en/of Provincie met een afgebakende en specifieke taakomschrijving die gericht is op het “fietsbeleid”. Gemeente en/of Provincie kunnen de BOA’s niet inzetten voor andere taken. Deze speciale BOA’s worden in eerste aanleg alleen ingezet op de opsporing van fietsen die via de control room (FRIS module) worden aangemeld.

Door deze BOA’s wel taken te geven in het beleid zoals vastgesteld in het fietsconvenant c.q. de aanpak van o.a. weesfietsen, preventie, controle van fietsstallingen, etc. Binnen de Gemeente en/of Provincie kan men haar eigen BOA’s dan weer productief inzetten op andere zaken. De BOA’s worden uiteraard wel beëdigd en gehuisvest in de bestaande BOA/Handhavingseenheid van de Gemeente en/of Provincie.

Kosten en verdeling van het BOA team

De Gemeente en/of Provincie draagt de kosten van;

 • Uniform
 • Beëdiging
 • Huisvesting
 • Communicatiemiddelen
 • Vervoer

Kosten opleiding BOA’s

De kosten voor het opleiden van nieuw te werven BOA’s worden zoveel mogelijk bekostigd uit de middelen van de beschikbare werkgelegenheid financieringen in overleg met het UWV en Gemeenten.

Kosten Opsporing

Uit de Opsporingsdiensten worden de kosten gedekt van de personele kosten (bruto loonsom) BOA’s;

Meer weten?

Neem contact op